การจัดส่งสินค้าและการคืนสินค้า

การจัดส่งสินค้า

มูลค่าสินค้า และขอบข่ายของความรับผิดชอบ

-  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่จัดส่งสินค้า ในกรณีที่

   รายละเอียดที่อยู่ และข้อมูลในการจัดส่ง ไม่ครบถ้วน

-  หากเป็นความเสียหายที่เกิดขึ้นโดยตรงจากการ

   นำส่งสินค้า บริษัทฯ ยินดีที่จะรับผิดชอบสินค้า

   ตามมูลค่าสินค้าที่คุณได้ชำระไว้

-  ในกรณีที่มีการปฏิเสธรับสินค้า บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์

   ในการคืนค่าจัดส่งทุกกรณี

-  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเลือกรับสินค้าชิ้นใดชิ้นหนึ่ง

-  เจ้าหน้าที่จัดส่งเป็นเพียงบุคคลนำส่งสินค้าเท่านั้น

   ไม่มีอำนาจในการตัดสินใจรับคืนสินค้า ทุกกรณี

-  หากมีข้อสงสัย กรุณาติดต่อฝ่ายบริการลูกค้า

   ศรีราชาทีวี ออนไลน์ โทร. 038-310-262

การรับประกันการส่งสินค้า

-  กรุณาลงนามในเอกสารการรับสินค้าทุกครั้ง

   เพื่อใช้เป็นหลักฐานในกรณีต้องการคืนสินค้า

-  บริษัทฯ จะรับผิดชอบเปลี่ยนหรือคืนสินค้า

   ในทุกกรณีที่เป็นความผิดของทางบริษัทฯ

-  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบต่อความเสียหาย

   ของสินค้าเกินกว่ามูลค่าของสินค้าที่แจ้งไว้

   ไม่ว่ากรณีใดๆ

พื้นที่จัดส่ง

ภาคกลาง: อ่างทอง, ชัยนาท, พระนครศรีอยุธยา,

กรุงเทพมหานคร, ลพบุรี, นครปฐม, นนทบุรี, ปทุมธานี,

สมุทรปราการ, สมุทรสาคร, สมุทรสงคราม, สระบุรี,

สิงห์บุรี, สุพรรณบุรี

ภาคตะวันออก : ฉะเชิงเทรา, จันทบุรี, ชลบุรี,

ปราจีนบุรี,ระยอง, สระแก้ว, ตราด

ภาคตะวันตก: ตาก, กาญจนบุรี, ราชบุรี, เพชรบุรี,

ประจวบคีรีขันธ์

ภาคเหนือ: เชียงใหม่, เชียงราย, ลำปาง, ลำพูน,

แม่ฮ่องสอน, น่าน, พะเยา, แพร่, อุตรดิตถ์

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ: อำนาจเจริญ, บึงกาฬ,

บุรีรัมย์,ชัยภูมิ, กาฬสินธุ์, ขอนแก่น, เลย,

มหาสารคาม, มุกดาหาร,นครพนม, นครราชสีมา,

หนองบัวลำภู, หนองคาย, ร้อยเอ็ด,สกลนคร,

ศรีสะเกษ, สุรินทร์, อุบลราชธานี, อุดรธานี, ยโสธร

ภาคใต้: ชุมพร, นครศรีธรรมราช, นราธิวาส, ปัตตานี,

พัทลุง,สงขลา, สุราษฎร์ธานี, ยะลา, กระบี่, พังงา,

ภูเก็ต, ระนอง,สตูล, ตรัง

การยกเลิกการสั่งซื้อ

ลูกค้าสามารถยกเลิกการสั่งซื้อได้ก่อนทำการชำระเงินได้

2 ช่องทาง ดังนี้

   1.ติดต่อเจ้าหน้าที่ ศรีราชาทีวี ออนไลน์  

   Call Center 038-310262

   2.ส่งอีเมลมาที่ support@srirachatv.com

การตรวจสอบสถานะการจัดส่งสินค้า (Track Order)

ลูกค้าสามารถตรวจสอบสถานการณ์จัดส่งสินค้าของคุณ

ได้ 3 ช่องทาง ดังนี้

   1.ติดต่อเจ้าหน้าที่ทาง Sriracha TV Online

   Call Center 038-310262

   2.ส่งอีเมลมาที่ support@srirachatv.com

   3.เข้าที่เว็บไซต์ scgexpress