แจ้งชำระเงิน

สำหรับลูกค้าที่ชำระเงินค่าสินค้าเรียบร้อยแล้ว สามารถแจ้งการชำระเงินตามนี้

1.แจ้งผ่าน Email ที่ได้รับการยืนยันสินค้า โดยแนบใบโอนเงินมาใน Email ด้วย

2.แจ้งผ่าน Line ของศรีราชาทีวี ที่ @srirachatv โดยการแจ้งชื่อ และเลขที่ใบสั่งซื้อ และแนบใบโอนเงินเข้ามาด้วย