Smart service 

Smart Service

สมาร์ทเซอร์วิส บริการครบวงจร

ปัจจุบันมีสินค้าที่ต้องใช้งานบริการ ติดตั้ง

มีเป็นจำนวนมาก ทางเราจึงเล็งเห็นว่า

ความครบครัน และบริการหลังการขาย

ยิ่งต้้องการประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

ดังนั้นทางเราจึงมีแผนกบริการลูกค้า

ที่ชื่อว่า“Smart service” ซึ่งจะประกอบ

ไปด้วยงานทั้งหมด 4 ส่วน

1.งานจัดส่งสินค้า Delivery

ซึ่งเมื่อซื้อสินค้าจากทางเราจะทำการจัด

ส่วนภายใน 1 วัน(ในเขตพื้นที่ศรีราชา)

และ2-3 วัน(นอกพื้นที่เขตศรีราชา)

2.งานติดตั้งสินค้า Installation

อาทิงานบริการติดตั้งแอร์/เครื่องทำน้ำอุ่น

เครื่องซักผ้าหยอดเหรียญ/เสาอากาศดิจิตอล

ขาแขวนทีวี /กล้องวงจรปิด เป็นต้น

3.งานตรวจเช็คและ

ซ่อมบำรุงสินค้า Maintainance

ล้าง-เช็ค แอร์ / ทีวี / เครื่องซักผ้า

ตู้เย็น / เครื่องทำน้ำอุ่น / สั่งอะไหล่

4.งานซ่อมสินค้า Repair

ทีวี / เครื่องซักผ้า / ตู้เย็น / แอร์

สินค้าไอที / สินค้าขนาดเล็กในบ้าน

และในครัวเรือนในครัวเรือน